ασφάλιστρα αυτοκινήτων

Σε μια από της Μεγαλύτερες Ασφαλιστικές εταιρίες

Φορ. ίπποι
Κυβ. εκ.
Κόστος Εξάμηνου
Κόστος
Τρίμηνου
6
786 - 928
88,00
47,00
7
929 - 1071
92,00
49,00
8
1072 - 1214
93,00
49,00
9
1215 - 1357
108,00
57,00
10
1358 - 1500
111,00
58,00
11
1501 - 1642
113,00
60,00
12
1643 - 1785
117,00
62,00
13
1786 - 1928
120,00
63,00
14
1929 - 2071
132,00
70,00
15
2072 - 2214
133,00
70,00

ΚΑΛΥΨΕΙΣ: Αστικής ευθύνης 1.000.000, Προσωπικό Ατύχημα οδηγού 15000, Νομική Προστασία 10000, Προστασία Bonus Malus, Υλικές Ζημιές ιδίου από ανασφάλιστο 6000, Ρυμούλκιση - Φροντίδα Ατυχήματος, Επείγουσα αερομεταφορά,, Λοιπές παροχές.

Προσοχή: Οι παραπάνω τιμές αφορούν Ε.Ι.Χ. με έδρα τον Νομό Αττικής, Για οδηγό με ελληνική - ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης, ηλικία του οδηγού άνω των 23 ετών, και άνω του έτους από την απόκτηση της άδειας οδήγησης. Δεν ισχύουν για νέους οδηγούς
ή οδηγούς με περισσότερες από 2 ζημιές (την τελευταία τριετία).
Για περισσότερες διευκρινίσεις είμαστε στην διάθεσή σας
τελ. ενημ. 12-8-2015

Αρχική σελιδα inser.gr
η Εταιρεία
Ασφαλιστικά Προϊόντα
Συνεργαζόμενες Ασφαλιστικές
Επικοινωνία
© All rights reserved inser.gr 2010