ασφάλιστρα μοτοσικλετών

Σας παραθέτουμε σχετικό πίνακα με εξαμηνιαία & τριμηνιαία ασφάλιστρα μοτοσικλετών :

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
ΚΥΒΙΚΑ
Κόστος Ετήσιου
Κόστος Εξάμηνου
έως 50
64,00
30,00
125
109,00
53,00
250
116,00
56,00
251-500
159,50
83,70
501 & άνω
190,50
98,00

ΚΑΛΥΨΕΙΣ: Αστικής ευθύνης 1000000 €, Προστασία Bonus Malus, Υλικές Ζημιές ιδίου από ανασφάλιστο 6000, Επείγουσα αερομεταφορά,, Λοιπές παροχές.
Προσοχή: Οι παραπάνω τιμές είναι σε € αφορούν οχήματα με έδρα τον Νομό Αττικής (Αθήνα), εξαρτώνται κυρίως από την ηλικία του οδηγού και την ημερομηνία απόκτησης της άδειας οδήγησης και ισχύουν για συμβόλαια απλής αστικής ευθύνης (χωρίς οδική βοήθεια ή άλλες τυχόν καλύψεις).
Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν λόγω αυξήσεων των Ασφαλιστικών Εταιρειών.
Για περισσότερες διευκρινίσεις είμαστε στην διάθεσή σας
τελ. ενημ. 12-8-2015

Αρχική σελιδα inser.gr
η Εταιρεία
Ασφαλιστικά Προϊόντα
Συνεργαζόμενες Ασφαλιστικές
Επικοινωνία
© All rights reserved inser.gr 2010